Brev fra Karls forældre, marts 2016

Kære alle voksne på Samsø Efterskole,

Vi sender her en forårshilsen, inden I tager hul på sidste runde med årgangen heriblandt vores dreng. 

Det har, som ventet, været en stor glæde at have vores søn på skolen – i jeres varetægt. Det rører os at se og mærke jeres ildsjæle gennem de billeder, vi får skabt, når Karl fortæller om sit efterskoleliv. Tænk, at han er omgivet af så engagerede voksne, som i både ord og handling nærer virkelyst, deltagelse, ansvarlighed og fis & ballade. Tak for det. 

Og tak for den tillid, som vi oplever, at I har til eleverne. Tillid til at de kan og vil og gør. Tillid til at de kan tåle knubs undervejs.

Og tak for den åbenhed og interesse, vi oplever, I har for elevernes idéer, synspunkter og verdensopfattelser. Tak fordi I påvirker og lader jer påvirke, men holder fast i de ydre rammer og på sammenhængen mellem dét, I siger, og dét I gør.

Tak for jeres uvurderlige bidrag til vores (og alle de andres) drengs udvikling af mod, vilje og evne til at tage livet på sig og deltage i og bidrage til dets mange små og store fællesskaber. 

Godt forår til jer alle fra Mads & Lotte Kamp (Forældre til Karl)