Målsætning for Samsø Efterskole

Samsø Efterskole er en skole til lands, til vands og i luften. Indenfor dette spektrum giver vi eleverne oplevelser, undervisning og ophold, så vi danner dem til et aktivt voksenliv.

Ligesom oplevelser er vigtige for et godt ophold og et indholdsrigt liv, er undervisningen mindst lige så vigtig. Vi har elever på mange forskellige faglige niveauer og vi mener det er vigtigt, at møde den enkelte på det niveau man er, uanset om man er 8. 9. eller 10. klasse. Vi underviser derfor på niveauer i stedet for klasser og med 7 niveauer er der plads til næsten alle. Vores mål er at vi gennemsnitligt hæver elevens karakterer med 1 point, fra de kommer til de rejser.

Naturfag (fysik, kemi, biologi, geografi) er obligatorisk for alle elever, da vi mener, at det er et af de væsentligste områder for Danmark i fremtiden.

Demokratisk dannelse og samtale hører sammen. I et demokrati skal man lytte til andres argumenter og respekterer hinandens holdninger. Vi har samtalen i fokus i vores dagligdag og forholder os til både vores egen verden og verden omkring os.

I fagene samfundsfag, fortælletime og kontaktgruppemøde holder vi både fast i den grundtvigske tradition og danner eleverne, så de kan begå sig i et demokratisk samfund i dag.

Vi fører op til folkeskolens afgangsprøve og 10. klasses prøve i alle prøveforberedende fag, derudover kan man tage relevante certifikater i forbindelse med vores valgfag, f.eks. dykkercertifikat, duelighedsbevis og jagttegn.

Vores mål er hele mennesker med en aktiv fritid og en fornuftig tilgang til kosten. Med andre ord glade aktive samfundsborgereborgere.

Lasse Ovesen,
Forstander