Regler på efterskolen

Rygepolitik

Skolen er røgfri

Nogle efterskoler vælger at bortvise elever for at ryge en cigaret, andre tillader rygning på skolen.

På Samsø Efterskole er skolen er røgfri, men vi vil ikke være rygeafvænning for elever. Så elever, der ryger når de starter, må gå ud på en nærliggende mark på et nærmere afgrænset område og ryge. Kontaktlærerne orienterer forældrene, hvis de ser en elev der ryger. Derfra er det forældrenes ansvar at gøre noget ved det. Skolen tilbyder i løbet af efteråret rygestopkurser.

Opførsel

Opfør dig pænt

På Samsø Efterskole er vi mange der bor sammen, og vi forventer at du opfører dig ordentligt, så du ikke er til gene for andre. Dette indebærer bl.a. at man kommer til timer og måltider, passer sine pligter og er høflig i omgangstonen overfor andre.

Fraværspolitik

Pjæk er ikke acceptabelt

Ved 5 fraværstimer orienterer eleven sine forældre og forældrene mailer eller ringer til kontaktlæreren.

Ved 10 fraværstimer kontaktes hjemmet af kontaktlæreren.

Ved 15 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer og forældre om hvad der skal gøres videre frem for at stoppe fraværet. Kontaktlæreren kontakter hjemmet og aftaler tidspunkt med forældrene.

Ved 20 fraværstimer holdes et møde med elev, kontaktgruppelærer, ledelsesrepræsentant og forældre om hvorvidt et videre samarbejde er konstruktivt.

Euforiserende stoffer

Brug og opbevaring af hash og andre euforiserende stoffer medfører bortvisning fra Samsø Efterskole. De test skolen anvender, sporer ifølge producenten kun 1-2 døgn tilbage ved enkelt indtag og ved sporadisk brug 2-3 døgn.

En positiv test af den type Samsø Efterskole anvender betyder, at eleven enten har røget hash mens vedkommende var på skolen eller har så stort forbrug i weekenderne, at Samsø Efterskole ikke finder at det er foreneligt med, at være elev på Samsø Efterskole. En positiv test vil derfor medføre bortvisning fra Samsø Efterskole, uanset om eleven ikke har røget mens han/hun var på skolen, men som følge af det store forbrug eleven måtte have i weekenderne.

Alkohol

Indtag og opbevaring af alkohol mens Samsø Efterskole har ansvaret for eleven kan medføre bortvisning.

 

Reglerne om opførsel, euforiserende stoffer og alkohol gælder også når eleven transporterer sig mellem Samsø Efterskole og hjemmet/forældrene.