Spansk

Samsø Efterskoles valgfagstyper
Samsø Efterskoles valgfagstyper

Undervisningen i spansk bygger på, at du stifter bekendtskab med det spanske sprog i både talt og skrevet form, således at du tilegner sig et grundlag for at kunne klare dig i enkle hverdagssituationer.

Undervisningen skal bidrage til, at du får indblik i spansk kultur, som den afspejler sig i dagligdagens situationer.

Desuden skal undervisningen give dig lyst til også fremover at beskæftige sig med spansk sprog, kultur- og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika.

Vi tilbyder ikke at føre elever til afgangsprøve i spansk.

efterskole med spansk