Uddannelsesvejledning - Obligatorisk for 9. og 10. klasse

Samsø Efterskoles skolevejledning har til formål at sikre, at alle skolens elever har mulighed for at modtage organiseret og kvalificeret vejledning i valget af ungdomsuddannelse og efterfølgende erhverv. Vejledningen skal stå mål med den vejledning, der ydes i Folkeskolen og på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og som er beskrevet ved vejledningsreformen af 01.08.2004.